MM – Rekrytointi Oy on henkilös­tön arviointiin ja hakuun erikoistunut yritys. Tavoit­teenamme on kehittää asia­kas­organi­saati­oiden toi­min­taa onnis­tu­neilla henki­lövalin­noilla.

Konsulttina toimii laillistettu psykologi Mikko Markkanen.